cccccvADE || MAFTUH
value of x
 ln(x) = ln() = inf
 log(x) = log() = inf
  Mile = 0 km
  inci = 0 cm
  feet = 0 cm
 1 + 3,222log()= = inf kelas interval
 panjang kelas= = R/k
  rad= 0.000 derajat
  derajat= 0.000 radian
 e^ = 1
 value of x
 Sinus(x) = Sinus() = 0.00
 Cosinus(x) = Cosinus() = 1.00
 Tangen(x) =Tangen() = 0.00
 kecepatan awal 
 percepatan         
 waktu                  
  
 v(t) = 0 meter/sekon
 s(t) = 0 meter
 value of y 
 value of x 
 y + x = + = 0
 y * x = * = 0
 y/x = / =
 x/y = / =
 y^x = ^ = 1
Dienul Islam
Bisnis & Finance
Signin
Pantai Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat
 

Statistik WebFree web hosting Web hosting